วันพุธที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2553

I am pisiri sangkaew or Maprang.I live in thailand.in Phattlung. I 21 years old.I study in Thaksin University. I want to have Democracy in my country.I Pleased to know my friend to think love Democracy. My E-mail..spy1909@hotmail.com.Sorry, I speak a little English

เด็กรุ่นใหม่กับหัวใจประชาธิปไตย

เด็กไทยรุ่นให้จะมีมั้ยที่เข้าใจประชาธิปไตยอย่างแท้จริง
ต่อไปชาติไทยจะเป็นเช่นไร่หากเด็กไทยไม่ร่วมกันเรียกหาความเท่าเทียม ประชาธิปไตยที่กินได้จริง เห็นได้จริง ไม่ใช่นิยามจอมปลอม ไม่ใช่อะไรที่เลือกเดินเลือกก้าวไปในชีวิตตนเองอย่างเสรีที่แท้จริงยังมิได้เลย
อะไรที่จำทำให้เด็กไทยไม่ถูกปิดตาครอบงำโดยสื่อ หนูเป็นเด็กเยาวชนไทยอีกคนที่อยากเห็นเด็กไทยดูสื่อได้อย่างเสรี มีตารางชีวิตตนเองได้จนสำเร็จ มิใช่แค่สำเร็จการศึกษาแต่มีแนทางทั้งชีวิตที่มีเป้าหมายชัดเจน ภายใต้การนำของผู้นำที่มีคุณภาพและเป็นประชาธิปไตย ที่อยากให้เด็กไทยเห็นว่าเมื่อไหร่ที่ท่านไม่โดนสื่อรอบงำท่านจะเห็นว่าชีวิตนี้เท่าเทียม รู้หลานคนจนจะได้ลืมตาอ้าวปากกว้าวๆ ได้โดยไม่ต้องโดยกีดกันทางสังคมจากล€กหลานอำมาตผู้มีอิทธิพลในสังคมอย่างไม่รู้ตัวเพราะความเชื่อที่ถูกใส่ว่าเค้าเหล่านั้นคือผู้เหนือกว่า และดี.........ดีเล้วจริหรือ.........จงคิด .......นี่หรือความเท่าเทียม เมื่อไหร่ที่คนไทยจะเห็นสายตาชาวโลกโดยไม่ถูกปิดกั้นจากสื่อ เมื่อไหร่การเลิกหรอชาวบ้านโดยการครอบงำแล้วหาผลประโยชน์จะหมดไป เมื่อไหร่รัฐบาลอำมาตจะเลิกสร้างกระแสว่าตนดี กับการรัฐประหารแย่งอานาจประชาชนไปดีแล้วหรือ ลอกชาวบ้านที่เค้าไม่รู้ว่าตนทำดี อยากให้เด็กไทยมองสายตาชาวโลกสิว่าไม่มีประเศใดในโลกเค้ามอบดอกไม้ชื่นชมการรัฐประหารแบบไทยหลอ แล้วครั้งต่อไปที่หนูจะเขียนคือ สิ่งที่หนูอยากให้คนไทยเห็น ประชาธิปไตยที่แท้จริงเป็นอย่างไร มีประชาธิปไตยที่แท้จริงแล้วชีวิตท่านจะเป็นอย่างไร ได้อะไรบ้าง หนูเป็นอีกคนทีอยากบอกว่าไม่ได้ยิดติดเสื้อสีแดงเพราะตัวบุคคลแต่รักในอุดมการเพื่อประชาธิปไตยของเสื้อแดงก็เท่านั้นเอง และอยากบอกว่าไม่ว่าเสื้อสีใจก็คือมิตรเพราะเราคือ มนุษย์ คือทรัพยากรณ์ของโลกใบนี้เหมือนกัน รวมถึงเป็นคนไทยเหมือนกัน รักคนไทยทุกคน
เราต่างกันที่ความคิดอุดมคติที่ต่างกัน ไม่ได้บอกให้เชื่อ แค่อยากให้คิดตามดู คนสองเสื้อสองสี ต่างกันที่ไหน ต่างกันที่การมองในผลประโยชน์ใช่หรือไม่ เหมือนเหรียญสองด้าน แต่หากเมื่อใดลดทิษฐิลงได้ หันมามองประโยนช์ส่วนรวมแทนส่วนตนที่เคยมองสิ และจะเห็นอะไรมากมายเห็นว่าเหรียญสองเหรียญที่มีสองด้านจะกลายเป็นวงกลมได้ละหมุนล้อพาประเทศนี้พัฒนาอย่างรวดเร็ว
หนูมิได้ทำเพื่อใคร มิได้ทำเพื่อคุณทักษิณ แต่ท่านทักษิณต่างหากที่ถูกทำเช่นเดียวกันคนไทยทุกคน คือถูกรังแกเอาเปรียบจากความไม่ยุติธรรมอย่างคนไทยทุกคนที่ยังไม่รู้ตัว ท่านเป็นแค่คนร่วมเดินทางต่างหาก พอรู้ตัวอาจจะสายเกินไป ที่จะให้คนชั่วสบายไปอีกนานแค่ไหนบนประเทศที่เรารัก ตื่นเถิดค่ะ อย่าเป็นเครื่องมือน้อยๆในพวกอำมาตลอกคอได้อีกต่อไป